Chính sách bán hàng Phân khu BT05, dự án The Lotus Center, tháng 1/2020

Công ty CP Belleville Hà Nội gửi đến Quý khách hàng chính sách bán hàng Phân khu BT05 Dự án The Lotus Center áp dụng từ 1/1/2020 đến ngày 31/1/2020.